24.02.2022. Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Wiosny Ludów w Zgierzu [2] 24.02.2022. Pożar budynku mieszkalnego przy ul. Wiosny Ludów w Zgierzu [2]

Sebastian Komorowski

Wykaz pojazdów Straży Pożarnej