IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Moszczenicy [27] IV Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze w Moszczenicy [27]

Sebastian Komorowski

Wykaz pojazdów Straży Pożarnej